Tack till Näässamfundet som nu tar över och för traditionen att fira Valborg på Nääs vidare. 

Nääs är historiskt en mötesplats och för väldigt många är Nääs även den självklara platsen att träffas och fira in våren på.

Tänk på att hela Nääs är privat område och visa hänsyn.

LÄNGTAN TILL LANDET

Musik: Otto Lindblad
Text: Herman Sätherberg

Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ner och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här i purpurvågor,
guldbelagda, azurskiftande.
Ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansa källorne.

Ja, jag kommer, hälsen glada vindar,
ut till landet, ut till fåglarne.
Att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem åter se.
Se dem än, som i min barndoms stunder,
följa bäckens dans till klarnad sjö.
Trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö.

HÖR HUR VÄSTANVINDEN SUSAR

Lars August Lundh

Hör, hur västanvinden susar, se,
hur härligt majsol ler!
Hör, hur bäcken ystert brusar, inga bojor hålla mer.
Ser du sippor små, hör du lärkor slå
sina drillar högt mot himlen blå!
Ack, hur tiden går! Nu är åter vår. Välkommen, härliga vår!

Alla skogens fåglar sjunga. Det är liv i dal, på höjd.
O, så låt oss, gamla, unga, sjunga vårens lov med fröjd!
I vår ungdoms vår, ack, hur lätt det går,
stämma upp en sång för nyfödd vår.
Är den kulen, grå är det vår ändå. Välkommen, härliga vår!

NÄÄS-SÅNGEN

Hur härligt är vårt liv, hur härlig är vår sång.
Hur härlig är vår yra, våra lekar dagen lång.
Hur rösterna de sorla, hur läpparna de le.
Hur alla små sekunder oss tusen fröjder ge.
I allas ögon läs: Hur härligt är vårt Nääs.
Ja Nääs! Ja Nääs! Ja Nääs!

I regn, i sommarsol, i lek och lustig glam,
I stämning och i stoj, ja överallt det lyser fram.
En underström av livsmod, en livets harmoni.
Som krossar alla fängsel, och gör en glad och fri.
Se, överallt syns spår, av livets friska vår.
Ja vår! Ja vår! Ja vår!

 

 

 

 

Event på Nääs Slott

Bröllop, konserter, konferenser, födelsedagsfirande, möjligheterna är oändliga. Vi har de perfekta utrymmena för det flesta typer av tillställningar. Välkomna att kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.