August Abrahamson

August Abrahamson är egendomen Nääs siste private ägare. Han föddes av tysk-judiska föräldrar i Karlskrona den 29 december år 1817. Abrahamson kom att bli en mycket förmögen köpman med ett eget handelshus i Göteborg – August Abrahamson & Co. Firman handlade med så kallade ”kortvaror” – små produkter som knappar, trådar, skjortkragar, handskar mm importerade från Tyskland, England och Frankrike.

År 1868, vid femtio års ålder, köpte Abrahamson, tillsammans med sin hustru Euphrosyne Lehman, egendomen Nääs. Euphrosyne föddes i Stockholm år 1836 och var en internationellt erkänd operasångerska då hon träffade August. Paret hade inga barn tillsammans och August kom att bo själv på Nääs, då hans hustru gick bort redan år 1869, endast 33 år gammal.    

På Nääs bedrevs ett stort jordbruk med bl.a 80 mjölkdjur. År 1872 startade August en slöjdskola för pojkar på Nääs och ett par år senare en arbetsskola för flickor. Dessa utvecklades till Nääs slöjdlärarseminarium som kom att bli världsberömt. Abrahamson ville att skolan skulle finnas kvar även efter hans död så därför blev egendomen med skolan en stiftelse år 1901. Stiftelsen förvaltar egendomen än idag men skolan lades ner år 1966. Abrahamson bodde på Nääs fram till sin död år 1898 och är begravd i slottsparken.