Ett stort midsommarfirande i två dagar har hållits på Nääs sedan slöjdskolan startades i slutet av 1800-talet. Firandet hålls fortfarande årligen och är ett levande kulturarv. 

Det var ursprungligen kursdeltagarna som höll i festligheterna. I en skrift från år 1894 beskrivs hur kursdeltagarna brukar marschera upp till "Stora Nääs" (det vi som kallar för slottsbyggnaden) för att dansa kring "majstången". Just år 1894 beskrivs också hur det regnade för mycket så dansen vid slottet fick ställas in. Men en festmåltid dukades upp i seminariebyggnaden med "bålar, apelsiner, bakverk, konfektyr och nötter..." Otto Salomon deltog i festen och även August Abrahamson var närvarande "god, enkel, glad, kärleksfull och vördnadsvärd". Även midsommardagen var vikt till en festdag att hylla "kärleken till fosterlandet". Efter Abrahamsons död år 1898 flyttades dansen ner till planen vid Källnääs och senare till planen vid Lekhuset när detta uppfördes 1905. Där hålls festen alltjämt.

Efter att skolan lades ner 1966 är det Näässamfundet tillsammans med August Abrahamsons stiftelse och några andra aktörer som arrangerar midsommarfirandet på Nääs. Det är fortfarande en stor folkfest i två dagar med många gamla traditioner och historisk atmosfär.

Event på Nääs Slott

Bröllop, konserter, konferenser, födelsedagsfirande, möjligheterna är oändliga. Vi har de perfekta utrymmena för det flesta typer av tillställningar. Välkomna att kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.