Slöjdlärarseminariet 1874-1966

Redan år 1872 startade August Abrahamson och systersonen Otto Salomon en arbetsskola med slöjd på schemat för pojkar och ett par år senare för flickor. År 1874 startades en "Högre avdelning" för slöjdpedagogik som vände sig till dem över 18 år och det var det som  kom att bli Nääs slöjdlärseminarium. I början var boende i Älvsborgs läns välkomna men från år 1880 var alla välkomna till Nääs oavsett var de kom i från - även utlänningar.   Skolan kom att utbilda lärare från stora delar av världen i slöjd och hantverk, och kallades "Sveriges fönster mot världen".  Det var kunskapen och teorin bakom den pedagogiska slöjden som var det viktigaste att få med sig som student på Nääs. Seminariet på Nääs blev ett centrum för slöjd och hantverk och blev enormt framgångsrikt och populärt. Vid ett kurstillfälle deltog nitton olika nationaliteter. I början anordnades främst kurser i träslöjd men senare hölls bland annat även ”Lekkurser” och ”Trädgårdskurser”.

Från 1882 tilläts kvinnor att delta i alla kurser. Åren runt 1900 var ca 40 procent av dem som gick träslöjdskurserna på Nääs kvinnor. Det fanns också många kvinnliga lärare och ett par kvinnliga föreståndare. Att män och kvinnor på Nääs arbetade och undervisade sida vid sida ansågs ovanligt och av vissa inte moraliskt lämpligt. Det var uppseendeväckande att kvinnor fick tillträde till Nääs och det fanns öppen kritik. Men Salomon var inte ensam om att se kvinnors engagemang i de områden som öppnades för dem, som ett tidens tecken på självständighet och emancipation. På 1890-talet tog Salomon tydlig ställning för kvinnors roll i pedagogisk verksamhet och Nääs blev en viktig arena för kvinnor att hävda och försvara sin plats i undervisningen.

Vill du veta mer?
I den gamla seminariebyggnaden finns ett fint litet museum som berättar om verksamheten. Det går bra att beställa en visning av museet och seminarieområdet. För mer information mejla info@naas.se eller ring 0302-30898.

HÄR i den digitala utställningen SVERIGES FÖNSTER MOT VÄRLDEN  finner du mer information om Nääs Slöjdlärarseminarium. Detta är en del av den digitala plattformen Prisma Västragötaland där det finns bilder och berättelser om Västra Götalands industriella historia. Här finner du också NÄÄS SLÖJDLÄRARSEMINARIUM - HUS FÖR HUS som visar och berättar om alla hus på Nääs seminarieområde.

Idag är kursverksamheten mer aktiv än någonsin med mängder av kurser inom slöjd, byggnadsvård, konsthantverk och folklig kultur. Kurserna på Nääs anordnas i samarbete med Västarvet som driver Slöjd & Byggnadsvård inom Västra Götalandsregionen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum.