Sophie Elkan & Selma Lagerlöf

Se även i Evenemangskalendern

 

I Sophie Elkans & Selma Lagerlöfs fotspår på Nääs

Sophie Elkan och Selma Lagerlöf vistades regelbundet några sommarveckor på Nääs. De satt och skrev i slottsparken under de stora gamla träden och tog promenader på området längs strandkanterna. Vid ett besök på Nääs är det möjligt att uppleva Nääs så som de en gång gjorde. Området är sig likt men fantastiska utsiktspunkter utöver sjön, skogar och berg. I slottsparken finns det lilla lusthuset Örnnästet som då liksom nu är en lite fin plats att sitta ner i en stund.

Seminarieområdet, med alla skolbyggnader, är även det helt bevarat sedan sekelskiftet 1800/1900. I huset Björkenääs (där det numera går att bo över natten) var troligen Selma Lagerlöf gäst ibland för att hälsa på i Otto och Ellen Salmons hem. Otto Salomon var direktör för skolan och Sophie Elkans bror.  Sophie och Selma tyckte om att vistas på kursområdet där de hade möjlighet att träffa och samtala med lärare och kursdeltagare från hela Sverige och stora delar av världen. Det var många progressiva kvinnor som gick på kurs på Nääs som lockades av verksamheten och som ville vara med och påverka samhällsutvecklingen genom att utbildad sig inom pedagogik. Selma och Sophie var engagerade i frågan om kvinnors rättigheter. Nääs kom att bli en arena för kvinnor som ville ta en aktiv del i den nya tiden som formades under de sena 1800-talet och tidigt 1900-tal. Selma och Sophie bjöds in för att delta i kaffebjudningar och umgås och föra samtal med kursdeltagarna. Det berättas att Selma Lagerlöf hade högläsning ur sin böcker i huset Vänhem - det stora gula huset med en glasveranda - vilken kursdeltagarna hade för umgänge och med matsal i ett rum bredvid. I Vänhem är det numera övernattningsrum och festlokaler. 

Selma kunde bo i den södra slottsflygeln eller inne i slottet. I den södra slottsflygeln går det numera att bo över natten och uppleva husets atmosfär. Slottet är ett museum och helt bevarat sedan 1800-talet. Vid en guidad tur visas gästrummen där hon bodde.

Temavisning Sophie Elkan - i Nääs Slott

Vid några tillfällen varje år lägger vi in temavisningar om Sophie Elkan då guiden berättar om Sophie, hennes liv och författarskap och kopplingen till Nääs. Visningen görs inne på Nääs Slott.

Se aktuella visningsdatum i Evenemangskalendern. Det är också möjligt att boka en egen visning.

Föredrag och specialvisningar om Sophie Elkan

Privata föredrag och specialvisningar kan bokas för grupper genom att kontakta oss med datumönskemål och för prisuppgifter.

Författarinnan Sophie Elkan

Sophie Elkan var dotter till Henriette Salomon som var syster till August Abrahamson, som ägde egendomen Nääs åren 1868-1898. Sophie var hon född och uppväxt i Göteborg där hon också bodde som vuxen.

Familjen Salomon fick disponera den södra flygeln som sitt lantställe under alla år. De bodde annars i Göteborg. Sophie var femton år när morbror August köpte Nääs och hon kom att älska det.

När hon var 19 år gifte hon sig med sin kusin Nathan Elkan från Stockholm och bröllopet hölls på Nääs.

Efter några år fick paret en liten dotter. Både dottern Kerstin och maken Nathan dog i tuberkulos när Sophie endast var tjugosex år. Hon blev knäckt av händelsen men efter några år började hon hjälpa sin bror Otto Salomon, som var föreståndare på Nääs slöjdlärarseminarium, att översätta litteratur.

Sophie var språkbegåvad och sedan barnsben intresserad av och duktig på att skriva texter. Efter ett tag började hon att skriva egna texter i form av noveller och romaner. Slutligen var hon en erkänd författarinna. 

Sophie och Selma

I januari 1894 möttes Sophie Elkan och Selma Lagerlöf för första gången. Kvinnornas möte resulterade i en livslång och nära vänskap som varade i nära tre decennier, fram till Sophies död 1921.

Sophie och Selma tillbringade många somrar tillsammans på Nääs. De trivdes gott på Nääs, inte minst tack vare de vackra omgivningarna men även skolan med sin kosmopolitiska karaktär. De hade en skrivplats i parken där de satt och skrev och läste varandras texter.

Nääs spelade en stor roll i såväl Sophie Elkans som i Selma Lagerlöfs liv. Bland annat ses detta tydligt i boken "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige", där ett helt kapitel beskriver livet på Nääs omkring förra sekelskiftet.

Böcker om Sophie Elkan

Marie Hjalmarsson Engelke, som forskar om Sophie Elkan, har skrivit två böcker som båda finns att köpa i Nääs Slottsbod

  • "Sophie Elkan: Jag har en plats" av Marie Hjalmarsson Engelke
  • "Skriv så ofta du kan! En biografi över Sophie Elkans liv och författarskap." av Marie Hjalmarsson Engelke