Vår historia

Redan under sen bronsålder kom de första människorna till Nääs. Kanske ristade de skålgropar i berget vid Vänhem för att komma ihåg en unik plats eller ett gott minne. Från sent 1500-tal kan vi följa vilka som ägt egendomen. Under 1600-talet blev Nääs ett säteri. Från mitten av 1700-talet ägdes det av Jacob von Utfall, superkargör vid Ostindiska Companiet. I början av 1800-talet köptes Nääs av köpmannen Peter Wilhelm Berg, som grundade Nääs fabriker.

Mellan åren 1868–1898 ägdes Nääs av köpmannen August Abrahamson. Han blev den siste private ägaren av Nääs. Under hans tid grundades ett slöjdseminarium på Nääs som blev världsberömt. Sedan Abrahamson gick ur tiden den 6 maj 1898 ägs och förvaltas Nääs egendom av den privata donationsstiftelsen August Abrahamsons Stiftelse.
Nääs idag är ett nationellt byggnadsminne och ett naturreservat, men också en stor gård med många verksamheter. Slottet s
tår som kronan på verket på sitt eget näs, ett landmärke som tronar över bygden.