Nääs slottspark
Det sena 1800-talet

När Nääs siste private ägare,  August Abrahamson köpte in Nääs våren år 1868 lät han moderniserade hela anläggningen - både bostadshuset och den omgivande parken. Han anlitade Knut Malte Forsberg som var parkarkitekten "på modet" vid tiden. Det var han som ritade "Plankarta över Nääs trädgårdsanläggning" som parken gjordes om efter. Planen finns som kopia att se i receptionen på Nääs. Den nya anläggning var en kombination av olika stilar. Det naturliga, med slingrande gångar dominerade men kombinerades med en formell "fransk" stil med uppbyggda terrasser och blomsterarrangemang med arkitektoniskt formspråk. Bakom huvudbyggnaden gjordes en extra praktfull plantering. I mitten på en anlagd kulle, som syns än idag, placerades en ställning av järn för stora blomsterarrangemang. Idag finns gångar och många gamla träd kvar från 1800-talet men merparten av den ursprungliga parken har försvunnit. Under tidig 2000-tal återskapades delvis praktplanteringen bakom slottet. 

Anor sedan 1600-talet

En park eller snarare en trädgård har det troligen funnits på Nääs sedan tidigt 1600-tal när gården blev ett säteri under familjen Ulfsparres ägo. I ett arrendekontrakt från 1677 omnämns att det fanns en trädgård med kryddgård och en humlegård. Det fanns bland annat äpple- och körsbärsträ, morötter, kål och rovor. Då fanns det också en heltidsanställd trädgårdsmästare.

I mitten av 1700-talet köpte von Utvall, som var direktör vid Ostindiska kompaniet, Nääs. Han gjorde stora förändringar och en vacker park bör att tillkommit. Åtskilligt i hans sparade litteratur handlar om trädgårdsskötsel och anläggningar. På planen mellan flyglarna, och i området ner mot allén fanns troligen en anläggning med parterrer och blomsterarrangemang i rokoko.

Familjen Berg som köpte Nääs år 1824 anlade en park i engelsk stil med slingrande gångvägar, dungar med vegetation mellan öppna ytor, utsiktsplatser och sittplatser. Många av träden som finns kvar än idag planterades troligen på Bergs tid. Bland annat det jätteträd, en bok, precis bakom huvudbyggnaden som delvis stormfälldes i januari år 2020.

Event på Nääs Slott

Bröllop, konserter, konferenser, födelsedagsfirande, möjligheterna är oändliga. Vi har de perfekta utrymmena för det flesta typer av tillställningar. Välkomna att kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.