För detaljer och foton - se Tillgänglighetsdatabasen (TD)

 

undefined

 

ÖPPETTIDER
Nääs slottspark och omgivningarna är tillgängliga hela året alla dagar. På området finns flera olika byggnader med olika aktörer och med olika öppettider (se information på andra sidor på denna hemsida).

 

PARKERING

Det finns flera stora parkeringsplatser vid Nääs slott och på seminarieområdet. Det är normalt alltid gott om plats förutom vid stora evenemang. Från parkeringen är det ca 40 meter att gå till Kaffestugan och 90 meter till Nääs slott. Det går att parkera nära både Nääs Konsthantverk (i byggnaden Mellannääs) och Slöjd & Byggnadsvård (i byggnaden Källnääs.) Det finns en parkeringsplats avsedd för funktionsnedsatta vid restaurangen. Denna är avgiftsbelagd i likhet med övriga platser. 

 

Parkeringen är avgiftsbelagd och betalas med årskort, mynt eller via appen EasyPark easypark.se (laddas med fördel ner i förväg innan besöket). Årskort för parkering på Nääsområdet säljs i turistinformationen och via hemsidan. Läs mer under fliken "Turistinformation och öppettider".

 

TILLGÄNGLIGHET FÖR RÖRELSEHINDRADE UTOMHUS

Det går bra att ta sig fram utan hjälp. Det är mest grusade gångar och planer.

 

TILLGÄNGLIGHET FÖR RÖRELSEHINDRADE INOMHUS

På Nääs finns drygt tjugo olika byggnader vilka i stort sett alla är från 1800-talet. Det går att ta sig in i alla byggnader (slottet undantaget) antingen helt själv och ibland med hjälp av ramper som tillhandahålls av personal på plats.

 

Alla hus ingår i byggnadsminnet Nääs. Dessa är svåranpassade för att rullstolsburna skall kunna förflytta sig upp till andra våningsplan. Det finns inga hissar inne i husen. Många trappor är långa, branta och slitna och fungerar ej för ramper.

 

Byggnaden Nääs slott: 

Det är många branta trappor för att komma in och förflytta sig i byggnaden Nääs slott. Utomhus är det flera långa trappor till huvudentrén. Inne i huset är det en lång svängd trappa för att kunna ta sig ner till köket och en lång svängd trappa för att ta sig upp till andra våningen. Köksentrén går att nå utan att behöva passera en trappa. Från kökets vestibul är det ett par trappsteg för att ta sig in i slottsköket och sedan en lång svängd trappa för att ta sig vidare upp i huset. Det är svagt upplyst i slottet. Under vintern upplevs det extra mörkt. För mer information och mer service ring 0302-318 39.

 

Byggnaden Stallet samt Sädesmagasinet med Nääs Slottsbod/museibutik/reception.

Lokalerna är tillgängliga för rörelsehindrade. Det finns ramp vid gamla stallets huvudentré samt en anpassad toalett i entréplan. Festlokalen i övervåningen nås från Slottsbodens kortsida via en entrédörr som öppnas med hjälp av personal på plats. Slottsbodens ramp på kortsidan av huset  öppnas vid förfrågan. Även i Slottsboden finns det en stor toalett som är i samma våningsplan som festvåningen.

 

Byggnaden Seminariet.

Inga ramper vid huvudentrén. Ramp in i Långasalen på sidan - måste avtalas innan om den skall användas.

Ingen stolhiss eller ramper upp i övervåningen.

 

Byggnaden Björkenääs.

Branta trappor. Inga ramper.

 

Byggnaden Vänhem:

Huvudentrén är hög och brant och har inga ramper. Det finns en permanent ramp på kortsidan av huset och en toalett för rörelsehindrade i källaren som nås utifrån. Ingen hiss eller stolhiss till andra våningen.

 

Byggnaden Mellannääs - Nääs konsthantverk:

I entréplan finns butik och kafé som nås genom en bred dörr i markplan. Övervåningen där utställningslokalen ligger kan nås av rörelsehindrade genom en stolhiss i en trappa på utsidan av byggnaden.

 

TRÖSKLAR

I alla hus finns trösklar.

 

TOALETTER

WC finns bland annat i anslutning till Kaffestugan i Nääs Slottsbod/receptionen, i källaren på byggnaden Vänhem och vid parkeringen mellan Mellannääs (Nääs konsthantverk) och Källnääs  (Slöjd & Byggnadsvård). Dessa är delvis anpassade för handikappade men dessvärre är rampen till toaletten vid parkeringen vid Mellannäs och Källnääs lite smal och detta är den enda toaletten som är öppen dygnet runt. I slottsbyggnaden finns det varken toalett eller rinnande vatten. 

 

VISNINGAR

Visningar sker på svenska. Alla guider kan prata engelska. För önskemål om andra språk, ring 0302-318 39.

 

KOMMUNIKATIONER

  • Med bil avfart 89, Nääsmotet längs E20 mellan Alingsås och Göteborg.
  • Buss till busshållplats vid motorvägen, hållplats Lilla Nääs. Från Göteborg går tåg till Floda station för byte till buss. Från hållplatsen till Nääs slott är det ca 900 meter. Se Västtrafiks reseplanerare för mer information. Finns även som app.
  • Kommer du med cykel - se Cykelreseplaneraren. Båda reseplanerarna finns som app för mobiltelefon.

KONTAKT

Frågor i samband med besök, bokning och evenemang:

Ring 0302-318 39 eller e-post info@naas.se

 

Event på Nääs Slott

Bröllop, konserter, konferenser, födelsedagsfirande, möjligheterna är oändliga. Vi har de perfekta utrymmena för det flesta typer av tillställningar. Välkomna att kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.