Peter Wilhelm Berg och Johanna Rönnow flyttade in på Nääs påskveckan 1825. Familjen Berg kom att bo på Nääs i drygt 40 år och de älskade egendomen och livet på Nääs.

Vid inköpet började de genast entusiastiskt att rusta upp gården. Huvudbyggnaden byggdes på med en andra våning, då det varit en enplans byggnad sedan mitten av 1700-talet. En magnifik stenladugård uppfördes (nuvarande stallet), husen Mellannääs och Lillanääs byggdes, stenbron över sjön Sävelången och ett nytt stall med spannmålsmagasin, där det idag är restaurang och turistinformation. Bergs förnyade också den gamla allén, anlade karpdammar och en ståtlig entré med stenmurar och grindar. Peter Wilhelm hade gjort en ansenlig förmögenhet som handelsman verksam i Göteborg. Paret bodde en tid på landeriet Liseberg. De fick tio barn varav sju dog - fyra som mycket små och tre som unga vuxna. Bergs anlade också ett bomullsspinneri i Tollered, år 1833, som kom att bli mycket framgångsrikt och fanns kvar till viss del in på 1980-talet. En son, Gottfrid, ärvde egendomen Nääs vid faderns död 1854 och det var han som sålde det till August och Euphrosyne Abrahamson år 1868.

Stora Salen i andra våningen på Nääs är i stort sett helt bevarad så som den såg ut när Berg inredde rummet när det var nytt 1831. Ett klassiskt vackert rum inrett i stilen empire med blå väggmålningar med guldstjärnor och en mahognymöbel med förgyllda detaljer.

Då och då har vi öppna specialvisningar om familjen Bergs tid på Nääs. Det går också att boka en visning om familjen Bergs tid på Nääs. På en specialvisning på tema familjen Berg, berättas ingående om familjen Bergs 43 år på godset. Det går också att boka visningar av bruksorten Tollered där guiden berättar om bomullsspinneriets historia.

 

Event på Nääs Slott

Bröllop, konserter, konferenser, födelsedagsfirande, möjligheterna är oändliga. Vi har de perfekta utrymmena för det flesta typer av tillställningar. Välkomna att kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.